Flamingo, groß
Murano

No:50115

Flamingo, klein
Murano

No:50215


Clown
Bohemia Glass

No:50415


Kleine sitzende Katze
Bohemia Glass

No:50315


Große sitzende Katze
Bohemia Glass

No:51815

Große sitzende Katze
Bohemia Glass

No:51915


Große sitzende Katze
Bohemia Glass

No:52015


Große sitzende
Katze

Bohemia Glass

No:52115

Fisch
Bohemia Glass

No:50515

Fisch
Bohemia Glass

No:50615Eule
Bohemia Glass

No:50715

Ente
Bohemia Glass

No:50915

Frosch
Bohemia Glass

No:51015Großer Igel
Bohemia Glass

No:50815

Rundigel
Bohemia Glass

No:51115

Kleiner Igel
Bohemia Glass

No:51215


Schildkröte


No:52215


Kleiner Schwan
Bohemia Glass

No:51415

Großer Schwan
Bohemia Glass

No:51515


Pelikan
Bohemia Glass

No:51615

Pelikan
Bohemia Glass

No:51715


Großer sitzender Hase
Bohemia Glas
s
No:51315